Podlázky, zkapacitnění propustku


Podlázky, zkapacitnění propustku
název: Podlázky, zkapacitnění propustku
kategorie: Propustky
rok: 2017
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Odstranění stávajícího a vybudování nového železobetonového  silničního propustku na místní komunikaci.