Demolice objektu v Ptácké ulici, Mladá Boleslav


Demolice objektu v Ptácké ulici, Mladá Boleslav
název: Demolice objektu v Ptácké ulici, Mladá Boleslav
kategorie: Parky, demolice, ostatní
rok: 5/2022
investor: Statutární město Mladá Boleslav

Demolice objektu bývalé katovny, objekt čp. 51 na p.č.st. 611/1 v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. Demolovaná zděná budova byla rozebrána strojně včetně krytiny z eternitových šablon, včetně likvidace nebezpečného odpadu