Zkoušky kontroly zhutnění podloží násypů nebo zářezů, zkoušky kontroly zhutnění zásypů rýh po položení inženýrských sítí.