Zajišťujeme kompletní dodávky v oblasti výstavby a rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek a dalších činností souvisejících s výstavbou inženýrských sítí.

 

K nim patří:

  • výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci
  • provádění vodovodních a kanalizačních přípojek
  • rekonstrukce stávajících vodovodních a knalizačních řádů
  • drobné vodní stavby, sanace rybníků