Zakládání pozemních a inženýrských staveb, vrstevnaté zásypy, geomříže, gabionové konstrukce, veškeré zemní práce, úpravy podloží, výstavba dřevěných, ocelových, železobetonových i předpjatých mostů, monolitické konstrukce pro všechny druhy staveb, výstavba kabelovodů a kolektorů.