Stavby silničního stavitelství představují větší část objemu realizovaných akcí a jsou stěžejním programem společnosti. Právě proto jim naše společnost věnuje patřičnou pozornost a to jak v oblasti nových technologií, tak i ve zdokonalování vnitřního řízení firmy.

 

Mezi ně patří:

  • Výstavba, opravy a odvodnění silnic a dálnic
  • Výstavba a opravy mísních komunikací, lesních a polních cest,
  • výstavba křižovatek
  • výstavba a rekonstrukce propustků, protihlukových zdí a valů, protierozních prvků
  • výstavba opěrných, zárubních,  gravitačních, úhlových i gabionových zdí
  • monolitické konstrukce pro vščechny druhy staveb
  • demoliční práce